Thông tin Khoa Nhật-Hàn-Thái

 • Văn phòng: 131 Lương Nhữ Hộc - Quận Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng
 • Điện thoại: (+84). 511. 3699341
Skip available courses

Available courses

 • Học phần này giúp sinh viên thực hành được các mẫu ngữ pháp, từ vựng đã học ở các học phần kỹ năng khác.

  Thực hành xây dựng và hội thoại được các bài hội thoại và phát biểu theo chủ đề có liên quan đến các nội dung như: sở thích, giao thông, học Tiếng Hàn, cuộc sống hằng ngày, phong tục...

  Sử dụng giáo trình Yonsei 4 và giáo trình Tiếng Hàn tổng hợp dành cho người Việt cuốn 4

 • - Giúp sinh viên nắm bắt những kiến thức căn bản về Tiếng Thái

 • - Nâng cao khả năng đọc hiểu của sinh viên.

  - Nâng cao vốn từ vựng, khả năng vận dụng vốn từ mới và ngữ pháp đã được học trong bài để phục vụ cho các kĩ năng nghe, nói, viết.

  - Nâng cao kỹ năng tư duy, phản biện và ý thức tự học.

  - Hình thành văn hóa đọc cho sinh viên.

 • Đây là học phần tiếp nối học phần Nghe 3 ở học kỳ I . Nội dung là những bài nghe ngắn yêu cầu người học ngoài khả năng nhớ được những nội dung chính cần phải có kỹ năng suy luận phân tích mới trả lời được những câu hỏi trong bài tập.

  Guest access
 • Mục tiêu môn học:

  - Nâng cao khả năng đọc hiểu của sinh viên.

  - Nâng cao vốn từ vựng, khả năng vận dụng vốn từ mới và ngữ pháp đã được học trong bài để phục vụ cho các kĩ năng nghe, nói, viết.

  - Nâng cao kỹ năng tư duy, phản biện và ý thức tự học.

  - Hình thành văn hóa đọc cho sinh viên.

 • Người học trau dồi được vốn từ vựng qua các ngữ cảnh phong phú, thực tế sinh động; nhận biết được cách phát âm bản ngữ. Từ đó người học tiếp tục phát triển, dần dần hoàn thiện kỹ năng nghe hiểu nắm bắt được nội dung chính của bài nghe.

  Guest access
 • Học phần này giúp sinh viên các kỹ năng cơ bản để đọc và trả lời các nội dung bài đọc ở cấp độ sơ cấp. Đồng thời cung cấp cho sinh viên 250 chữ Hán.

 • Mục tiêu môn học:

  - Sinh viên có kiến thức về toàn bộ chữ cái tiếng Hàn.

  - Sinh viên có những kiến thức sơ đẳng ban đầu của tiếng Hàn, biết được hệ thống từ loại, nguồn gốc, chức năng, vai trò của chúng trong văn viết.

  - Sinh viên có được khoảng 900 từ tiếng Hàn và 50 điểm ngữ pháp căn bản

  Guest access
 •  Giới thiệu khái quát về các kỹ năng trong phiên dịch. Rèn luyện các kỹ năng phiên dịch qua nhiều thể loại, nội dung như : Dịch bài phát biểu, dịch tin tức, dịch hội thảo....

  Nắm được những kiến thức cơ bản về cách dùng từ, câu, và các kỹ năng phiên dịch như: 

  - Kỹ năng ghi chép, diễn đạt, xử lý tình huống.... trong phiên dịch

  - Kỹ năng làm việc theo nhóm

  - Kỹ năng trình bày trước đám đông

  *Nhận thức

  - Ý thức được tầm quan trọng của việc không ngừng học hỏi và tự rèn luyện các kỹ năng trong phiên dịch.

   

 • Môn Đọc 5 được tiến hành trong vòng 15 tuần, sử dụng giáo trình chính là Seoul và Yonsei. 

  Mục tiêu môn học:

  Rèn luyện và phát triển kỹ năng đọc thông qua việc đọc các đoạn hội thoại, văn bản tiếng Hàn. 

  + Thông qua học phần Đọc 5 này hỗ trợ và nâng cao việc thực hành các kỹ năng tiếng khác và chuẩn bị kỹ năng tiền đề để sinh viên tiến hành học môn Biên dịch ở học kỳ sau. 

   

   

 • Mục tiêu của học phần:

  - Học phần chuyên môn Thực hành dịch viết 2 nhằm củng cố, nâng cao kỹ năng dịch xuôi, dịch ngược cho sinh viên bằng hình thức viết với các văn bản có chủ đề đa dạng, nội dung ở mức độ tương đối khó. Tập trung dịch những văn bản chuyên ngành để phục vụ cho công việc sau khi tốt nghiệp.

  - Cung cấp và làm giàu thêm vốn từ vựng và thuật ngữ chuyên ngành.

 • Tóm tắt nội dung học phần Viết 3:

  Nội dung học phần Viết 3 gồm có 10 bài với các chủ đề trọng tâm về đời sống sinh hoạt hàng ngày ở Hàn Quốc. Mỗi bài gồm có 5 đề mục nhỏ, mỗi đề mục nhỏ có từ 1 đến 2 điểm ngữ pháp mới, đề mục thứ 5 là phần tổng kết nội dung. Học phần này hướng dẫn sinh viên phương pháp học môn Viết 3, giải thích ngữ pháp bị động, chủ động, ngữ pháp nâng cao, so sánh các cấu trúc liên kết câu, liên kết từ, các cấu trúc ước đoán, mong ước, suy đoán, nội dung tiếp cận với học phần lý thuyết tiếng. Đồng thời luyện kỹ năng Viết tình huống, miêu tả tình huống trong cuộc sống hằng ngày như: viết về sở thích bản thân, về cuộc sống hàng ngày, về sức khỏe, trình bày cảm tưởng về một cuộc biểu diễn hay là một tác phẩm, viết về văn hóa, cuộc sống ở nhà trường, viết bàn luận về một vấn đề. 

  1. Mục tiêu.

   • Sinh viên hiểu và sử dụng được các từ vựng đúng hoàn cảnh.
   • Sinh viên hiểu và sử dụng các cấu trúc ngữ pháp để đặt câu.
   • Sinh viên hiểu và  sử dụng thành thạo các cấu trúc ngữ pháp để viết luận có mạch lạc, đồng thời trình bày rõ quan điểm, suy nghĩ, lập trường của mình.
  2. Phương pháp lên lớp. 
   • Soạn thảo nội dung bài học hàng tuần và đăng lên hệ thống dạy trực tuyến Moodle  tại địa chỉ: http://elearning.cfl.udn.vn/jp/
   • Quản lý quá trình học tập của sinh viên thông qua sao lưu báo cáo tiến độ học tập của sinh viên trên hệ thống.
   • Ra bài tập cho sinh viên. Sửa bài tập cho sinh viên.
   • Đánh giá sinh viên thông qua các bài tập kiểm tra từ vựng, đặt câu, và bài tập viết đoạn văn.

     3.  Giáo trình sử dụng.

   • Giáo trình chính:  연세 한국어 3
   • Giáo trình phụ   :  서울 한국어 3