Đăng nhập hệ thống

Thông báo: Hiện nay nhà trường chuyển đổi việc tra cứu thu nhập cá nhân sang hệ thống tra cứu mới tại địa chỉ: http://thunhap.ufl.udn.vn. Quý thầy cô vui lòng đăng nhập: Username: mã tài khoản BIDV. Mật khẩu: Mã tài khoản BIDV. Mọi chi tiết vui lòng xin liên hệ Phòng KHTC Điện thoại: 02363699336. Trân trọng.

sdc
Tên đăng nhập
Mật khẩu
Nhớ mật khẩu đăng nhập